-raamatukogu kasutamise eeskiri

ARE VALLA RAAMATUKOGUDE KASUTAMISE EESKIRI

( Lisa 3 Are Vallavolikogu 13.03.2009 määruse nr.4 juurde)

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Are valla raamatukogude (edaspidi raamatukogude) kasutamise eeskiri reguleerib Are ja Suigu raamatukogu teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.

1.2. Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

1.3. Eriteenused (koopiate tegemine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Are vallavalitsus.

1.4. Arvutite kasutamist raamatukogus reguleerib „Are valla raamatukogude internetipunkti kasutamise eeskiri”.

2. LUGEJAKS REGISTREERIMINE. LUGEJATE ANDMEBAAS

2.1. Lugejaks registreeritakse registreerimisavalduse ning isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu andmebaasis üks kord. 1.- 4. klassi õpilaste registreerimisest teavitab raamatukogu ka lapsevanemaid.

2.2. Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood või sünniaeg;

3) elukoha aadress;

4) e-posti aadress;

5) telefoninumber.

Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi.

2.3. Igal aastal registreeritakse lugejad ümber (nime, elukoha, e-posti aadressi ja teiste lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine).

2.4. Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime, koduse aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri muutumisest.

2.5. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

2.6. Lugejate andmed (2.2.) kantakse raamatukogusüsteemi URRAM andmebaasi.

2.7. Andmeid kasutatakse:

2.7.1. teenuste osutamiseks sh. meeldetuletuse saatmiseks;

2.7.2. statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikutega.

2.8. Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel.

2.9. Andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

2.10. Lugejale võimaldab juurdepääsu oma andmetele kasutajanimi ja parool või ID- kaart.

3. TEAVIKUTE LAENUTAMINE JA KASUTAMINE

3.1. Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikute laenutamisele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

3.2.Väärtuslikumaid teatmeteoseid koju ei laenutata.

3.3. Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni või e-posti teel) maksimaalselt kolm korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Elektroonilises kataloogis pikendamiseks tuleb lugejal raamatukogus registreeruda raamatukoguprogrammi kasutajaks. Programm võimaldab parooli ja kasutajanime olemasolul lugejal kolm korda ise teavikute laenutustähtaega pikendada ja teavikuid reserveerida.

3.4. Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

3.5. Pikaajalistele võlglastele ei laenutata jooksval ja eelmisel aastal ilmunud ning enimnõutud teavikuid.

3.6. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest (RVL).

4. LUGEJA ÕIGUSED

4.1. Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

4.2. Lugejal on õigus kasutada arvutit “Avaliku teabe seaduse” alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel teenindada, pakub raamatukogu soovijale võimaluse registreerimiseks vabale ajale.

4.3. Raamatukogu on kohustatud abistama isikuid riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

4.4.Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

4.5. Lugeja soovil pannakse lugeja teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

4.6. Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu (eakad, liikumispuudega inimesed) ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovi korral tasuta koduteeninduse.

5. LUGEJA VASTUTUS

5.1. Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

5.2. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Kui puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

5.3. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teise teavikuga, mille raamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.

5.4. Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 50 krooni juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

5.5. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või hooldaja.

5.6. Lugejailt, kes ei ole tähtajaks teavikuid tagastanud, võib raamatukogu võtta teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks.

6.SISEKORD

6.1. Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.
6.2. Raamatukogu ei teeninda alkoholi- või narkojoobes lugejaid.
6.3.Mobiiltelefoni kasutamine ning lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.
6.4. Teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.
6.5. Külastaja peab alluma raamatukogutöötaja korralekutsuvatele märkusele.
6.6. Käesoleva eeskirja mittetäitmisel võib raamatukogu kasutamise ja laenutamise õiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: